...

Kiedy matura 2022? Terminy

Egzamin maturalny w terminie głównym na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbywa się od 4 do 23 maja 2022. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022, a egzamin w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022.

Wyniki matury 2022

Wyniki egzaminu maturalne ogłoszone zostaną 5 lipca 2022, a dla osób poprawiających w sierpniu – 9 września 2022.

Terminy matur 2022

DATA
GODZINA 9:00
GODZINA 14:00
4 maja 2022
(środa)
Język polski – pp*
język łaciński i kultura antyczna – pr
5 maja 2022
(czwartek)
matematyka – pp
historia muzyki – pr
6 maja 2022
(piątek)
język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
9 maja 2022
(poniedziałek)
język angielski – pr
język angielski – dj*
filozofia – pr
10 maja 2022
(wtorek)
język polski – pr
język francuski – pr
język francuski – dj 
11 maja 2022
(środa)
matematyka – pr
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj 
12 maja 2022
(czwartek)
biologia – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj 
13 maja 2022
(piątek)
wiedza o społeczeństwie – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj 
16 maja 2022
(poniedziałek)
chemia – pr
język włoski – pr
język włoski – dj 

17 maja 2022

(wtorek)

historia – pr
języki mniejszości narodowych – pp
18 maja 2022
(środa)
geografia – pr
języki mniejszości narodowych – pr
19 maja 2022
(czwartek)
fizyka – pr
historia sztuki – pr
20 maja 2022
(piątek)
informatyka – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

23 maja 2022
(poniedziałek)
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)***
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)***
18-20 maja

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

Na Maturze w 2022 r. część ustna nie będzie przeprowadzana. Z wyjątkiem absolwentów, którym wynik egzaminu z części ustnej jest niezbędny w procesie rekrutacji na zagraniczną szkołę wyższą lub do realizacji umów międzynarodowych.

Legenda:
pp – poziom podstawowy
pr – poziom rozszerzony
dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przygotuj się! Zapisz się na kursy

Prowadzimy kursy ósmoklasisty oraz kursy maturalne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury w Warszawie, Nadarzynie oraz online na platformie Discord. Udzielamy zajęć z:

Prowadzimy też zajęcia dodatkowe:

  • programowanie w C++
  • modelowanie i druk 3D 

Nasze kursy wyróżniają małe grupy do 8 osób, indywidualne podejście do ucznia, wykwalifikowana kadra oraz przyjazna atmosfera

Zajęcia prowadzimy bazując na oficjalnych materiałach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz repetytoriach. Materiał uzupełniamy o własne zadania wynikające z doświadczenia w nauczaniu do egzaminów. 

W ramach kursów prowadzimy darmowe konsultacje, które odbywają się przed oraz po zajęciach. Odpowiemy na każde pytanie Naszego ucznia!

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń oraz online.

Skontaktuj się z Nami:
📱 +48 600 405 040
💬 Messenger
📩 kontakt@szkolaorlow.pl
🌐http://szkolaorlow.pl/#zglos-sie

Lokalizacje:
1️⃣Warszawa, ul. Dobra 56/66 (BUW), piętro -1
2️⃣ Nadarzyn, plac Poniatowskiego 8, piętro 2
3️⃣Online, na platformie Discord

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.