...

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach domeny Szkoła Orłów prowadzonej pod adresem https://www.szkolaorlow.pl/ (dalej jako „Sklep internetowy”), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PODANYCH PRZEZ CIEBIE DANYCH?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest SJB
SOLUTIONS STANISŁAW BĄK z siedzibą w Warszawie (02-735), ul.
Studencka 29/11, NIP: 5213938388, REGON: 389878008 wpisana do rejestru Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez rejestr Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, dalej jako:
„Administrator” lub „Szkoła Orłów”.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE?

W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego mogą być zbierane różnego rodzaju dane osobowe. Jeżeli złożysz u nas zamówienie, pozyskamy Twoje dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia, tj. obowiązkowo imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, a  w przypadku zakupu na firmę także dane w postaci nazwę firmy, adres, NIP, numer telefonu . Podczas wizyt w Sklepie internetowym w plikach protokołów rejestrowana jest aktywność użytkowników, to jest z jakich adresów użytkownicy trafili do Sklepu internetowego, jakie produkty były przez nich przeglądane, które z nich zostały dodane do koszyka oraz jakimi rodzajami produktów interesuje się dany użytkownik. Dla celów analitycznych oraz aby móc usprawnić oferowane funkcjonalności i działanie Sklepu internetowego zbierane są także różnego rodzaju dane techniczne, dotyczące informacji o urządzeniu, z którego korzysta użytkownik (np. rodzaj urządzenia, przeglądarka, system operacyjny). Rejestrujemy również wszelkie rozmowy prowadzone z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie takich rozmów mogą zostać dobrowolnie udostępnione przez Ciebie dane osobowe, które przekażesz nam w trakcie rozmowy, a które nie zostały wymienione powyżej.

W JAKIM CELU, NA JAKICH ZASADACH I JAK DŁUGO DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY?

Cel przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od rodzaju danych, które zbieramy. Możliwe cele, dla których dane są przetwarzane to: ● realizacja Twojego zamówienia, ● rozpatrywanie reklamacji oraz żądań wymiany lub zwrotu produktów ● Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest ich niezbędność dla prawidłowego wykonania umowy zawieranej na żądanie klienta tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest zgoda klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. ● prezentowanie reklam i ofert promocyjnych dostępnych w Sklepie internetowym ● personalizacja i priorytetyzacja produktów wyświetlanych klientowi na stronie Sklepu internetowego ● prowadzenie obsługi klienta ● analiza preferencji zakupowych klientów i ich zachowania na stronie Sklepu internetowego ● zapewnienie bezpiecznej, sprawnej i bezproblemowej możliwości skorzystania z infrastruktury Sklepu internetowego ● obrony praw lub dochodzenia roszczeń, ● usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów, Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest uzasadniony interes Administratora, tj.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. ● spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów szczególnych, w tym zwłaszcza przepisów prawa podatkowego Podstawą przetwarzania danych do tego celu jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6. Ust. 1 lit. c) RODO. Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju danych. Dopóki będziesz aktywnym klientem Sklepu internetowego będziemy przechowywać zebrane dane. Jeżeli nie będziesz korzystał ze Sklepu internetowego, dane osobowe dotyczące dokonanych u nas zakupów będziemy przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Nie dotyczy to danych, których okres przechowywania może być inny ze względu na obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza przepisy podatkowe czy księgowe. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e- mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach sprzedawanych w sklepach Administratora. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu, a następnie będą animizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli podasz nam dane osobowe takie jak: imię, kod pocztowy i wyrazisz zgodę na wysyłanie spersonalizowanych informacji handlowych oznacza to, że wyżej wskazane dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb (profilowanie). Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat powyższa zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, a następnie będą z zanonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie – w tym profilowanie – odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe  będą przekazywane  podmiotom działającym na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

DANE ANALITYCZNE I PLIKI COOKIES

Podczas odwiedzin w Sklepie internetowym na Twoje urządzenie wysyłane są przez nas i przechowywane w pamięci urządzenia pliki tekstowe, zwane plikami cookies. W plikach cookies przechowywane są informacje, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, jak również zbierają dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Pliki cookies mogą mieć charakter plików tymczasowych, które usuwane są automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, jak też plików stałych które zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia na dłużej (okres przechowywania poszczególnych wykorzystywanych przez nas plików cookies możesz znaleźć w tabeli poniżej). Z danych zawartych w plikach cookies korzystamy w następujących celach: ● prawidłowej obsługa Sklepu internetowego i uproszczenie procesu zakupowego; ● działania reklamowe oraz marketingowe; ● tworzenie statystyk oglądalności Sklepu internetowego oraz zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego w celu ulepszenia jego struktury i zawartości, a także analizowanie skuteczności prowadzonych działań reklamowych i marketingowych; ● integracji strony Sklepu internetowego z usługami zewnętrznymi; Przy integracji Sklepu internetowego z usługami zewnętrznymi korzystamy z plików cookies lub innego rodzaju technologii monitorujących zachowanie użytkownika o zbliżonym charakterze. Narzędzia, które wykorzystujemy to: ● dcs.pl Sp. z o.o, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa– w celu przechowywania danych na serwerze, ● BR GRETEL SP. Z O.O. NIP: 5342631166 – w celu świadczenia usług księgowych i kadrowych, ● Przedsiębiorstwo ALT ul. Jagiellońska 46, 33-300 Nowy Sącz – w celu przechowywania danych na serwerze, ● ING BANK ŚLĄSKI SA ,  – w celu świadczenia usługi dostępu do systemu płatności, ● Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki (USA)  – zakres powierzenia obejmuje zapewnianie miejsca na serwerze na dokumenty w ramach Google Docs oraz na książkę telefoniczną.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)., wycofania zgody Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami e- mailowo na adres kontakt@szkolaorlow.pl.

BEZPIECZEŃSTWO

Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Sklepu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. W celach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Sklep internetowy stosuje: ● anonimizacje, szyfrowanie danych osobowych lub rozwiązania zamienne, ● środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, ● środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostęp do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, ● regularne testowanie, mierzenie i ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.