...

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2022? Terminy

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24-26 maja 2022.

Język polski – 24 maja 2022
Matematyka – 25 maja 2022
Język angielski – 26 maja 2022

Termin dodatkowy, dla uczniów którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminu w mają, będą mogli to zrobić 13 – 15 czerwca 2022.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 1 lipca, a zaświadczenia o wynikach otrzymają 8 lipca 2022.

Przygotuj się! Zapisz się na kursy

Prowadzimy kursy ósmoklasisty oraz kursy maturalne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury w Warszawie, Nadarzynie oraz online na platformie Discord. Udzielamy zajęć z:

Prowadzimy też zajęcia dodatkowe:

  • programowanie w C++
  • modelowanie i druk 3D 

Nasze kursy wyróżniają małe grupy do 8 osób, indywidualne podejście do ucznia, wykwalifikowana kadra oraz przyjazna atmosfera

Zajęcia prowadzimy bazując na oficjalnych materiałach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz repetytoriach. Materiał uzupełniamy o własne zadania wynikające z doświadczenia w nauczaniu do egzaminów. 

W ramach kursów prowadzimy darmowe konsultacje, które odbywają się przed oraz po zajęciach. Odpowiemy na każde pytanie Naszego ucznia!

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń oraz online.

Skontaktuj się z Nami:
📱 +48 600 405 040
💬 Messenger
📩 kontakt@szkolaorlow.pl
🌐http://szkolaorlow.pl/#zglos-sie

Lokalizacje:
1️⃣Warszawa, ul. Dobra 56/66 (BUW), piętro -1
2️⃣ Nadarzyn, plac Poniatowskiego 8, piętro 2
3️⃣Online, na platformie Discord

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.