...

Polski + matematyka rozszerzona matura

899.00 

Opis

Kurs zajęć stacjonarnych w Nadarzynie przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym.

Informacje dodatkowe

Dzień tygodnia

Wtorek + sobota

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.