...

Matematyka matura poziom rozszerzony

599.00 

Dodatkowe informacje
*
Dane rodzica
*
*
*
Dane ucznia
*

*

Opis

Kurs zajęć stacjonarnych w Nadarzynie przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Informacje dodatkowe

Dzień tygodnia

Sobota

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.