...

Język angielski 8 kl.

399.00 

Dodatkowe informacje
*
Dane rodzica
*
*
*
Dane ucznia
*

*

Opis

Kurs zajęć stacjonarnych w Nadarzynie przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Informacje dodatkowe

Dzień tygodnia

Poniedziałek, Czwartek

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.