...

Język polski 8 kl. – wtorek

399.00 

Dodatkowe informacje
*
Dane rodzica
*
*
*
Dane ucznia
*

*

Opis

Kurs zajęć stacjonarnych w Nadarzynie przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.