...

Nadarzyn

Nadarzyn - plan zajęć 2024/2025

Zajęcia w Nadarzynie są prowadzone w małych grupach (do 8 osób) w trybie hybrydowym – zajęcia są stacjonarnie, ale w razie potrzeby można dołączyć online za pomocą platformy Google Meet.

Książenice

Książenice - plan zajęć 2024/2025

Zajęcia w Nadarzynie są prowadzone w małych grupach (do 8 osób) w trybie hybrydowym – zajęcia są stacjonarnie, ale w razie potrzeby można dołączyć online za pomocą platformy Google Meet.

Rusiec

Plan zajęć 2024/2025 pojawi się wkrótce!

Zajęcia w Ruścu są prowadzone w małych grupach (do 8 osób) w trybie hybrydowym – zajęcia są stacjonarnie, ale w razie potrzeby można dołączyć online za pomocą platformy Google Meet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.