...

Nadarzyn

Zajęcia w Nadarzynie są prowadzone w małych grupach (do 8 osób) w trybie hybrydowym – zajęcia są stacjonarnie, ale w razie potrzeby można dołączyć online za pomocą platformy Google Meet.

Online

Zajęcia online są prowadzone w małych grupach (do 8 osób) przez platformę Google Meet. Zajęcia są interaktywne oraz angażujące uczniów. Kursy są wspomagane innymi interaktywnymi aplikacjami – np. Quizizz.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.