...

O mnie

Pasjonatka języka polskiego. Od kilku lat zawodowo związana z dziećmi i młodzieżą. Pracuje w szkole podstawowej, prowadzi zajęcia dodatkowe, specjalizuje się w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy z uczniami mającymi trudności w nauce. Zwolenniczka kreatywnych metod nauczania i logicznego myślenia. 

Zainteresowania

Muzyka, książki, podróże, zdrowy styl życia 

mgr Joanna Kowalska-Grabarek

Prowadząca zajęcia z języka polskiego

Wykształcenie

Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
Wydział Nauk Pedagogicznych 
Kierunek: pedagogika specjalna 
Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka 
Wydział Nauk społecznych 
Kierunek: pedagogika 
Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Sprawdź, które zajęcia prowadzi Joanna i zapisz się!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.